Overzicht van alle minoren bij Tilburg University | Tilburg University (2024)

Overslaan en naar navigatie gaan Overslaan en naar de inhoud gaan

Ga naar de home pagina van Tilburg University Understanding Society

Open Zoeken

Tijdens je studie heb je ruimte om een deel van je vakkenpakket zelf samen te stellen en kun je kiezen om jezelf te verbreden of juist te verdieping in een bepaalde richting. Deze keuzeruimte heet een minor. Hieronder vind je een lijst met minoren. Deze zijn gegroepeerd op de faculteit die de minor aanbiedt.

Binnen jouw minor heb je dus een vrije keuzeruimte. Je mag bijvoorbeeld soms ook bij een andere faculteit vakken volgen. Let wel op het volgende:

 • Het kan zijn dat er vanuit jouw opleiding eisen worden gesteld aan de vakken die je mag volgen.
 • Daarnaast kan het zijn dat er door de andere faculteit ingangseisen worden gesteld om een minor te volgen of dat dit geldt voor specifieke vakken. Sommige vakken zijn bijvoorbeeld niet toegankelijk voor studenten van andere opleidingen. Zorg dus datje zeker weet dat je de vakken die je voor ogen hebt ook daadwerkelijk mag volgen.
 • Weet jij al welke master je wil gaan volgen na je bachelor? In sommige gevallen kun je je al voorbereiden op je master door een pre-master als minor te volgen.
 • Niet alle minoren zijn hetzelfde opgebouwd. Het aantal ECTS is niet overal hetzelfde, evenals de aanvang en duur van de minor. Let hier dus op bij het kiezen van een bepaalde minor, zodat deze voldoet aan de vrije ruimte die je binnen jouw opleiding hebt.
 • De processen rondom het aanvragen van een minor zijn niet bij elke faculteit hetzelfde. Zorg er dus voor dat je weet hoe je je moet aanmelden.
 • Let op! De informatie over minoren (en vakken) in de Osiris Onderwijscatalogus gaat altijd over de minoren van het huidige collegejaar. Er kunnen veranderingen worden doorgevoerd in de minoren voor het komende collegejaar. De informatie over het volgende collegejaar wordt begin augustus gepubliceerd.

Informeer bij vragen over bovenstaande punten altijd bij je eigen onderwijscoördinator

 • Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
 • Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
 • Tilburg Law School(inclusief de Bachelor Data Science)
 • Tilburg School of Economics and Management
 • Tilburg School of Catholic Theology

Lijst van minoren per faculteit

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (THSD)
 • Minor Ethiek van Bedrijf en Organisatie (Nederlands & Engels, 30 ECTS, najaars- en/of voorjaarssemester)
 • Minor Online Culture: Art in the Public Sphere (Engels, 18 ECTS in najaarssemester, 30 ECTS in voorjaarssemester)
 • Minor Online Culture: Cultuur en Literatuur (Nederlands & Engels, 30 ECTS, verspreid over najaars- en voorjaarssemester)
 • Minor Online Culture: Digital Culture and Communication (Engels, 18 ECTS in najaarssemester, 30 ECTS in voorjaarssemester)
 • Minor Philosophy of Contemporary Challenges (Engels, 30 ECTS, najaars- en/of voorjaarssemester)
 • Minor Philosophy of Data and Digital Society (Engels, 30 ECTS, najaars- en/of voorjaarssemester)
 • Minor Philosophy of Humanity and Culture (Engels, 30 ECTS, najaars- en/of voorjaarssemester)
 • Minor Philosophy of Mind and Psychology (Engels, 30 ECTS, najaars- en/of voorjaarssemester)

Meer informatie over de minoren vind je terug in de Osiris Onderwijscatalogus.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB)
 • Minor Clinical Psychology (Engels, 18 ECTS, blok 2, 3 en 4)
 • Minor Cognitieve Neuropsychologie/ cognitive neuropsychology (Engels, 18 ECTS, blok 2, 3 en 4)
 • Minor Culture in Comparative Perspective (Engels, 18 ECTS, blok 2, 3 en 4)
 • Minor Developmental Psychology and Lifespan Psychology(Engels, 18 ECTS, blok 2, 3 en 4)
 • Minor Ontwikkelingspsychologie en Levenslooppsychologie (Nederlands, 18 ECTS, blok 2, 3 en 4)
 • Minor Economic Psychology (Engels, 18 ECTS, blok 2, 3 en 4)
 • Minor Forensic Psychology (Engels, 18 ECTS, blok 2, 3 en 4)
 • Minor Forensische Psychologie (Nederlands, 18 ECTS, blok 2, 3 en 4)
 • Minor Personeelwetenschappen (Nederlands, 18 ECTS, blok 1, 2, 3 en 4)
 • Minor Personeelwetenschappen voor WOP-studenten (Nederlands, 18 ECTS, blok 1, 2 en 3)
 • Minor Medical Psychology (Engels, 18 ECTS, blok 2, 3 en 4)
 • Minor Medische Psychologie (Nederlands, 18 ECTS, blok 2, 3 en 4)
 • Minor Grootstedelijke vraagstukken (Nederlands, 18 ECTS, blok 1, 2, 3 en 4)
 • Minor Organisatie- & Managementwetenschappen (Nederlands, 18 ECTS, blok 1, 2, 3 en 4)
 • Minor in Applied Advanced Research Methods (Engels, 18 ECTS, blok 1, 2, 3 en 4)
 • Minor Social Psychology (Engels, 18 ECTS, blok 2, 3 en 4)
 • Minor Sociology: Social Risks in a Changing World (Engels, 18 ECTS, blok 1, 2, 3 en 4)
 • Minor Work and Organizational Psychology (Engels, 18 ECTS, blok 2, 3 en 4)
 • Minor Klinische Psychologie (Nederlands, 18 ECTS, blok 2, 3 en 4)
 • Vrije Minor TSB (enkel voor TSB-studenten, zelf vakken kiezen van totaal 18 ECTS, blok 1, 2, 3 en 4)

Meer informatie over de minoren vind je terug in de Osiris Onderwijscatalogus.

Tilburg Law School (TLS)
 • Minor Business Analytics and Operations Research (enkel voor JADS-studenten, Engels, 30 ECTS, najaars- en voorjaarssemester)
 • Minor Data Science and Entrepreneurship (enkel voor JADS-studenten, Engels, 30 ECTS, najaars- en voorjaarssemester)
 • Minor Dutch Law (enkel voor Global Law studenten, Engels, 30 ECTS, najaarssemester)
 • Minor Global Law and Business (enkel voor Global Law en Rechtsgeleerdheid studenten, Engels, 30 ECTS, najaarssemester)
 • Minor Global Law and Business Fast Track (enkel voor Global Law Fast Track studenten, Engels, 30 ECTS, najaarssemester
 • Minor Recht en een duurzame toekomst (Nederlands, 18 ECTS, najaarssemester)
 • Minor Recht in Praktijk (Nederlands, 18 ECTS, najaarssemester)

Meer informatie over de minoren vind je terug in de Osiris Onderwijscatalogus.

Tilburg School of Economics and Management (TiSEM)
 • Minor Accountancy (Engels, 15 ECTS, blok 1)
 • Minor Economics (Engels, 15 ECTS, blok 1)
 • Minor Entrepreneurship & Strategy (Engels, 15 ECTS, blok 1)
 • Minor Finance (Engels, 15 ECTS, blok 1)
 • Minor Information & Supply Chain Management (Engels, 15 ECTS, blok 1)
 • Minor Marketing (Engels, 15 ECTS, blok 1)
 • Quantitative Minor (enkel voor TiSEM-studenten met specifieke kwalificaties, Engels, 15 ECTS, najaarssemester)
 • Minor Essential Digital Skills (Engels, 15 ECTS, blok 1)
 • Minor Data Science in Business (Engels, 15 ECTS, blok 2)
 • Minor Broad Prosperity (Engels, 15 ECTS, blok 2)
 • Minor From Frescoes to Pixels (Engels, 15 ECTS, blok 2)
 • Minor Health Policy (Engels, 15 ECTS, blok 2)
 • Minor Operations Management for Sustainable Development (Engels, 15 ECTS, blok 2)
 • Minor Sustainable Taxes for Business and Society (Engels, 15 ECTS, blok 2)

Meer informatie over de minoren vind je terug op de pagina over minoren bij TiSEM of in de Osiris Onderwijscatalogus.

Tilburg School of Catholic Theology (TST)

Meer informatie over de minoren vind je terug in de Osiris Onderwijscatalogus.

Interdisciplinaire minoren

Een interdisciplinaire minor is een minor opgesteld met vakken van verschillende faculteiten rondom een thema. Met een interdisciplinaire minor verdiep je je een thema en verbreed je je kennis omdat je het thema vanuit verschillende perspectieven bekijkt.

 • Minor Artificial Intelligence (Engels, 18 ECTS, najaarssemester)
 • Minor Digitale Gezondheid: Een interdisciplinaire benadering (Nederlands, 18-30 ECTS, najaars- en voorjaarssemester)
 • Minor Digital Sciences for Society (Engels, 18-30 ECTS, najaarssemester)
 • Minor Learning Sciences (Engels, 18-30 ECTS, najaars- en voorjaarssemester)
 • Minor Sustainability: An Interdisciplinary Approach (Engels, 18-30 ECTS, najaarssemester)
 • Minor Understanding History and Society (Engels en/of Nederlands, 18-30 ECTS, najaars- en voorjaarssemester)

Meer informatie over de minoren vind je binnenkort in de Osiris Onderwijscatalogus.

Doorzoek onze website

Andere bronnen

Personen zoeken

 • Persvoorlichters

Organisaties zoeken

 • Onderzoeksinstituten
 • Schools

  Tilburg University
  Warandelaan 2
  5037 AB Tilburg

  +31 (0)13 466 9111

  Neem contact op met je onderwijscoördinator

  Elke faculteit heeft eigen onderwijscoördinatoren in dienst.

  Check de pagina Onderwijscoördinatoren om te zien met wie je contact kunt opnemen.

  Overzicht van alle minoren bij Tilburg University | Tilburg University (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Chrissy Homenick

  Last Updated:

  Views: 5828

  Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Chrissy Homenick

  Birthday: 2001-10-22

  Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

  Phone: +96619177651654

  Job: Mining Representative

  Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

  Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.